Default Bannner

UPG Holding tại Myanmar – Triển khai giải pháp SAP ERP

30/08/2018 - 00:28

CITEK là đơn vị được tập đoàn sơn UPG (United Paint Group) tin tưởng lựa chọn là đơn vị tư vấn triển khai giải pháp SAP ERP mở rộng cho UPG Holding và thực hiện dịch vụ bảo trì hệ thống SAP ERP cho UPG.

United Paint Group là công ty sơn lớn hàng đầu tại Myanmar, có trụ sở chính tại Yangon và có hai nhà máy sản xuất tại Yangon, Mandalay, có 14 chi nhánh bán hàng trên toàn quốc.

United Paint Group là công ty đầu tiên của Myanmar ứng dụng giải pháp SAP ERP để quản trị tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh như: Quản trị mua hàng, quản trị kho, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất, quản tị chất lượng, kế toán tài chính và kế toán quản trị.

United Paint Group ứng dụng giải pháp SAP ERP chi tiết các phân hệ như sau

STT Mã phân hệ Diễn giải
1.       Material Management Quản trị mua hàng và kko
2.       Sales & Distributions Quản trị bán hàng
3.       Production Planning Quản trị sản xuất
4.       Quanlity Management Quản trị chất lượng
5.       Finance Kế toán tài chính
6.       Controlling Kế toán giá thành và quản trị

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,