Default Bannner

Giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp

13/05/2016 - 08:33

Giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp

  • Quy huy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp: thuỷ sản, đường, gạo, cao su, hạt điều, hạt tiêu …
  • Dự báo sản lượng nguyên liệu ở các vùng/tỉnh/huyện/trang trại nuôi trong nước.
  • Sản lượng và size đang có và sẽ có.
  • Quản lý và kiểm soát đội ngũ chăm sóc vùng nuôi.
  • Kiểm soát được toàn bộ nguồn cung nguyên liệu trên thị trường, vùng, tỉnh.
  • Có chiến lược giá và thu mua phù hợp
  • Có chiến lược cung ứng giống, thức ăn, hoá chất, thuốc kháng sinh …

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,