Default Bannner

Thức ăn thủy sản Mekong- Triển khai giải pháp SAP S/4HANA

6/09/2018 - 01:47

Thức ăn thủy sản Mekong- Triển khai giải pháp SAP S/4HANA

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thức ăn Thủy Sản Mekong sản xuất thức ăn cho thủy sản với mục tiêu:

  • Nâng cao chất lượng sản phẩm đầu vào lẫn đầu ra, đầu tư nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất tiên tiến.
  • Nghiên cứu phát triển dinh dưởng thức ăn đạt hiệu quả cao.
  • Phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Xây dựng chuỗi liên kết 3 bên giữa công ty Mecong với các hộ nuôi cá và công ty chế biến xuất khẩu để ổn định sản xuất, thị trường và giá trị phát triển bền vững cho Doanh nghiệp.

CITEK là đối tác tư vấn triển khai giải pháp SAP S/4HANA chi tiết các phân hệ như sau

STT Mã phân hệ Diễn giải
1.       Material Management Quản trị mua hàng và kho
2.       Sales & Distributions Quản trị bán hàng
3.       Production Planning Quản trị sản xuất
4.       Quality Management Quản trị chất lượng
5.       Finance Kế toán tài chính
6.       Controlling Kế toán giá thành và quản trị

 

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,