Default Bannner

Đào tạo SAP

13/05/2016 - 02:26

SAP Training: Đào tạo SAP

  • Đào tạo BASIS
  • Đào tạo ABAP
  • Đào tạo Functional
  • Đào tạo vận hành hệ thống SAP ERP
  • Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống SAP ERP
  • Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)
  • Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo SAP ERP theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,