Default Bannner

Nhựa Mainetti- Triển khai giải pháp SAP S/4HANA

21/02/2019 - 06:20

Công ty TNHH MAINETTI – Triển khai giải pháp SAP S/4HANA

 CITEK là đối tác được Mainetti lựa chọn thực hiện tư vấn triển khai giải pháp SAP S/4HANA chi tiết các phân hệ như sau

STT Mã phân hệ Diễn giải
1.       Material Management Quản trị mua hàng và kho
2.       Warehouse Management Quản trị chi tiết kho
3.       Barcode system Hệ thống quản lý mã vạch
4.       Sales & Distributions Quản trị bán hàng
5. Production Planning Quản trị sản xuất
6.       Quality Management Quản trị chất lượng
7.       Plant Maintenance Quản trị bảo trì
8.       Finance Kế toán tài chính
9.       Controlling Kế toán giá thành và quản trị
  BOBJ Báo cáo quản trị thông minh

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,