Default Bannner

Nâng cấp hệ thống SAP ERP

13/05/2016 - 02:26

ERP upgrades & Re-implementation:  Nâng cấp hệ thống SAP ERP

  • Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)
  • Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới
  • Xây dựng hệ thống theo quy trình mới
  • Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới
  • Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,