Default Bannner

IoT (Internet of Things) – CITEK Data Collection

13/05/2016 - 08:36

IoT (Internet Of Things) – CITEK Data Collection : Giải pháp IoT ERP tích hợp với SAP ERP và Analytics

  • Thu thập dữ liệu từ các nhà máy, dây chuyền, tích hợp các bộ đo/đếm như thiết bị cân, thiết bị đọc, đo và chuyển dữ liệu tự động thông qua Internet lên các hệ thống Data Warehouse, Cloud, SAP ERP.
  • Giải pháp quản lý và điều khiển nhà máy sản xuất, quản lý nhà xưởng với tần xuất thay đổi các thông số và điều kiện đầu vào liên tục.

 

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,