Default Bannner

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VẬN HÀNH CHÍNH THỨC SAP ERP LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG DỰ ÁN

13/04/2018 - 09:39

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SAP ERP LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC VẬN HÀNH THÀNH CÔNG DỰ ÁN SAP ERP.

Đây là những hình ảnh truyền thông vận hành các dự án SAP ERP do CITEK triển khai trong thời gian vừa qua. Các dự án thực hiện tốt truyền thông giúp cho dự án triển khai theo đúng kế hoạch và chỉ vận hành duy nhất một hệ thống SAP ERP vào thời điểm Go Live, dự án vận hành online ngay từ ngày đầu tiên sẽ giúp cho việc quản trị tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa lại hiệu quả quản trị nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,