Default Bannner

Giải pháp quản trị và kiểm soát vùng nuôi trồng thuỷ sản

13/05/2016 - 08:35

Giải pháp quản trị và kiểm soát vùng nuôi trồng thuỷ sản

  • Quản lý toàn bộ Vùng/Farm/Ao của từng công ty.
  • Quản lý và kiểm soát từ lúc thả giống, thăm ao và thu hoạch.
  • Kiểm soát và truy xuất chất lượng trong quá trình nuôi, so sánh tình hình tăng trưởng, thức ăn tiêu hao với tiêu chuẩn nuôi.
  • Dự báo lượng thức ăn sẽ tiêu hao, sản lượng thu hoạch, cỡ thu hoạch.
  • Truy vết quá trình nuôi: giống, chất lượng, thức ăn, tăng trưởng…
  • Tích hợp tiêu hao với ERP như: thức ăn, giống, thuốc…

 

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,