Default Bannner

Giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP

23/04/2017 - 14:02

CITEK cung cấp giải pháp và phần mềm tự in hóa đơn trên hệ thống SAP ERP

Hiệu quả khi thực hiện giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP:

  • Tiết kiệm thời gian và tăng tính kiểm soát dữ liệu, có báo cáo nhanh chóng và chính xác
  • Giảm thiểu yếu tố sai sót do tác động của con người
  • Quy trình làm việc được liên kết và tự động, giảm thiểu các việc thực hiện thủ công
  • Công việc chỉ thực hiện một lần duy nhất trên hệ thống SAP ERP 
  • Giải quyết triện để những vấn đề hiện tại do phải đăng ký và in hóa đơn phôi và thực hiện phân phát hóa đơn đến các địa điểm

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,