Default Bannner

Giải pháp E-Banking tích hợp SAP ERP

11/04/2017 - 04:26

Giải pháp E-Banking tích hợp với hệ thống SAP ERP và ngân hàng

Quy trình thực hiện khi ứng dụng quy trình Ebanking tích hợp với SAP ERP

  • Cấu trúc dữ liệu tích hợp được thống nhất dựa trên giải pháp trên SAP ERP và cấu trúc dữ liệu của ngân hàng
  • Hệ thống SAP ERP tự động phát sinh các chứng từ để đối chiếu với sổ phụ ngân hàng

 

 

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,