Default Bannner

Gang Thép Nghi Sơn – Triển khai SAP S/4HANA

26/09/2017 - 02:36

Công ty Cổ phần Gang Thép Nghi Sơn với ngành nghề chính là sản xuất thép, Công ty là Chủ đầu tư Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn – Thanh Hóa với công suất 7,0 triệu tấn/năm và Dự án Cụm Cảng Tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn gồm 9 bến cảng.

CITEK là đối tác tư vấn và triển khai giải pháp SAP ERP thế hệ mới SAP S/4HANA cho Ganh Thép Nghi Sơn

Công ty cổ phần Gang Thép Nghi Sơn triển khai SAP S/4HANA các phân hệ như sau:

STT Mã phân hệ Diễn giải
1 FI  Kế toán tài chính
2 CO  Kế toán quản trị
3 MM  Quản lý mua hàng và kho
4 SD  Quản lý bán hàng
5 PP  Quản lý kế hoạch và sản xuất
6 PS  Quản lý dự án

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,