Default Bannner

ERP implementation: Tư vấn và triển khai SAP ERP

13/05/2016 - 02:29

ERP implementation: Tư vấn và triển khai SAP

 • Thực hiện tư vấn và triển khai theo đúng phương pháp ASAP Roadmap
 • Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao
 • Xây dựng, tư vấn quy trình
 • Xây dựng hệ thống, xây dựng và đào tạo thu thập Master data
 • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test)
 • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers)
 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức

Các bộ giải pháp chuyên ngành SAP do CITEK có kinh nghiệm tư vấn như sau :

 • Tư vấn triển khai SAP ngành sản xuất và phân phối dược: dược người, dược thú y
 • Tư vấn triển khai SAP ngành tài chính và bán lẻ
 • Tư vấn triển khai SAP ngành thực phẩm và thức uống
 • Tư vấn triển khai SAP ngành Thuỷ sản với Cá và Tôm
 • Tư vấn triển khai SAP ngành Xây dựng và quản lý thiết bị thi công
 • Tư vấn triển khai SAP ngành đầu tư và khai thác Bất động sản
 • Tư vấn triển khai SAP ngành Nhựa gia dụng, bao bì
 • Tư vấn triển khai SAP ngành Cáp viễn thông, Cáp Điện lực, Cáp dân dụng
 • Tư vấn triển khai SAP ngành vật liệu xây dựng
 • Tư vấn triển khai SAP ngành dệt và may mặc
 • Tư vấn xây dựng giải pháp IoT ERP nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị của doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng và phát triển các giải pháp trên nền tảng Cloud
 • Tư vấn xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Mobility và phân tích dữ liệu lớn Big Data & Analytics
 • Tư vấn xây dựng giải pháp quản trị và lập kế hoạch cho các nhà lãnh đạo trên nền tảng BOBJ (Business Objects) và BPC (Business Planning and Consolidation)

Tu van trien khai SAP

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,