Default Bannner

ERP Consulting Services: Dịch vụ tư vấn ERP

13/05/2016 - 02:27

ERP Consulting Services: Dịch vụ tư vấn ERP

  • Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai ERP
  • Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng ERP
  • Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng ERP
  • Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án ERP
  • Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai
  • Tư vấn giám sát và triển khai.

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,