Default Bannner

ERP Audit & Health check Services: Kiểm tra và đánh giá hệ thống ERP

13/05/2016 - 02:28

ERP Audit & Health check Services: Kiểm tra và đánh giá hệ thống SAP ERP

  • Đánh giá quy trình vận hành (Processes)
  • Đánh giá phân quyền vận hành (Roles)
  • Đánh giá hệ thống vận hành (Hardware – Database – Backup)
  • Đanh giá hệ thống báo cáo vận hành (Report Analysis)

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,