Default Bannner

Công ty NAMTHEUN1 (Construction) – Triển khai giải pháp SAP ERP

17/05/2017 - 16:30

Công ty NAMTHEUN1 (Construction) – Triển khai giải pháp SAP ERP

NAMTHEUN1 là công ty xây dựng và khai thác các dự án thủy điện ở Lào.

CITEK là đối tác thực hiện tư vấn và triển khai giải pháp SAP ERP cho Namtheun1, phạm vi nghiệp vụ  triển khai SAP ERP cho Namtheun1: Xây dựng và quản lý dự án thủy điện, quản trị mua hàng và vật tư dự án, khai thác thủy điện, kế toán quản trị và kế toán tài chính.

 

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,