Dược Thú Y APA vận hành chính thức hệ thống SAP S/4HANA

Dược Thú Y APA vận hành chính thức hệ thống SAP S/4HANA Ngày 1/11/2018, Công ty TNHH công nghệ Nano Hợp...

Xem Thêm

1/11/2018 - 10:48 system

Giải pháp thực tiễn cho quản trị doanh nghiệp dược

Giải pháp thực tiễn cho quản trị doanh nghiệp dược Bài viết này đã đăng trên báo Doanh Nhân Sài...

Xem Thêm

9/10/2018 - 06:24 system

Cách mạng công nghiệp 4.0 – cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp dược Việt Nam

Cả thế giới đang tập trung vào xu hướng công nghiệp 4.0 . Tuy nhiên để hiện thực hóa trong ứng...

Xem Thêm

27/09/2018 - 08:28 system

CITEK và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo giải pháp SAP S/4HANA

CITEK và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo: Ứng dụng mô hình quản...

Xem Thêm

10/09/2018 - 16:03 system

Relats Việt Nam vận hành “Go Live” giải pháp SAP ERP để quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh

Relats Việt Nam vận hành “Go Live” hệ thống SAP ERP để quản trị sản xuất kinh doanh khi nhà máy...

Xem Thêm

9/09/2018 - 09:07 system

Dược Thú Y APA ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA thế hệ mới quản trị doanh nghiệp

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP SAP S/4HANA Ngày 04/07/2018...

Xem Thêm

6/09/2018 - 00:56 system

NANOGEN BIOPHARMACEUTICAL ứng dụng thành công giải pháp SAP ERP trong quản trị.

NANOGEN BIOPHARMACEUTICAL ứng dụng thành công giải pháp quản trị SAP ERP vào điều hành và quản trị...

Xem Thêm

31/08/2018 - 15:01 system

Vận hành chính thức giải pháp SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar

Vận hành chính thức hệ thống SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar CITEK là đơn vị được tập đoàn sơn...

Xem Thêm

30/08/2018 - 00:24 system

FRITTA Việt Nam chính thức vận hành “GO LIVE” giải pháp SAP ERP do CITEK tư vấn và triển khai.

FRITTA Việt Nam chính thức vận hành “GO LIVE” hệ thống SAP ERP do CITEK tư vấn và triển khai. Sau 3 tháng...

Xem Thêm

22/08/2018 - 11:16 system

Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp Thép với giải pháp quản trị SAP S/4HANA

Nhiều doanh nghiệp (DN) thép gần đây đã đầu tư cho các giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp...

Xem Thêm

17/08/2018 - 07:15 system

Thủy sản Hoàng Long ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA do CITEK tư vấn và triển khai

Thủy sản Hoàng Long ứng dụng giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA do CITEK...

Xem Thêm

17/08/2018 - 06:58 system

Thép Hòa Phát Dung Quất ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA do CITEK triển khai

CITEK triển khai giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA cho khu liên hợp gang...

Xem Thêm

17/08/2018 - 06:50 system

error: Content is protected !!