SAP S/4 HANA

SAP S/4 HANA SAP HANA là một nền tảng dữ liệu được phát triển bởi SAP. Với lõi của SAP HANA là một...

Xem Thêm

5/06/2017 - 04:59 system

Giải pháp portal sales tích hợp SAP ERP

CITEK xây dựng phương thức kết nối trực tiếp giữa khách hàng và nhà sản xuất thông qua giải pháp...

Xem Thêm

23/04/2017 - 14:35 system

Giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP

CITEK cung cấp giải pháp và phần mềm tự in hóa đơn trên hệ thống SAP ERP Hiệu quả khi thực...

Xem Thêm

23/04/2017 - 14:02 system

Giải pháp E-Banking tích hợp SAP ERP

Giải pháp E-Banking tích hợp với hệ thống SAP ERP và ngân hàng Quy trình thực hiện khi ứng dụng quy trình...

Xem Thêm

11/04/2017 - 04:26 system

Giải pháp SAP Cloud For Customer (SAP C4C)

Giải pháp SAP Cloud For Customer (SAP C4C) SAP Cloud for Customer là một Giải pháp được thiết kế...

Xem Thêm

11/04/2017 - 04:12 system

Giải pháp SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesign – Giải pháp SAP ByDesign Link đăng ký tham dự hội thảo ERP (SAP ByD) ngày 29/11/2017: Đăng...

Xem Thêm

11/04/2017 - 03:59 system

Giải pháp báo cáo thông minh BOBJ

Giải pháp báo cáo thông minh BOBJ (Big Data & Analytics):  Data Warehouse: Kho dữ liệu kết nối dữ...

Xem Thêm

13/05/2016 - 08:37 system

IoT (Internet of Things) – CITEK Data Collection

IoT (Internet Of Things) – CITEK Data Collection : Giải pháp IoT ERP tích hợp với SAP ERP và Analytics Thu thập...

Xem Thêm

13/05/2016 - 08:36 system

Giải pháp Barcode System & Warehouse Management

Giải pháp Barcode System & Warehouse Management Xây dựng giải pháp QR Code, RFID tích hợp với Warehouse...

Xem Thêm

13/05/2016 - 08:35 system

Giải pháp quản trị và kiểm soát vùng nuôi trồng thuỷ sản

Giải pháp quản trị và kiểm soát vùng nuôi trồng thuỷ sản Quản lý toàn bộ Vùng/Farm/Ao của từng...

Xem Thêm

13/05/2016 - 08:35 system

Giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp

Giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp Quy huy hoạch vùng nguyên liệu trong nông nghiệp:...

Xem Thêm

13/05/2016 - 08:33 system

Giải pháp SAP ERP

Giải pháp SAP ERP: CITEK tư vấn triển khai SAP các gói giải pháp như sau FI (Financial), CO (Controlling),...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:23 system