ERP implementation: Tư vấn và triển khai SAP ERP

ERP implementation: Tư vấn và triển khai SAP Thực hiện tư vấn và triển khai theo đúng phương pháp ASAP...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:29 system

Dịch vụ bảo trì hệ thống SAP

ERP maintenance Services: Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP Thực hiện kiểm tra hệ thống SAP ERP định...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:28 system

ERP Audit & Health check Services: Kiểm tra và đánh giá hệ thống ERP

ERP Audit & Health check Services: Kiểm tra và đánh giá hệ thống SAP ERP Đánh giá quy trình vận hành...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:28 system

ERP Consulting Services: Dịch vụ tư vấn ERP

ERP Consulting Services: Dịch vụ tư vấn ERP Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:27 system

Nâng cấp hệ thống SAP ERP

ERP upgrades & Re-implementation:  Nâng cấp hệ thống SAP ERP Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:26 system

Đào tạo SAP

SAP Training: Đào tạo SAP Đào tạo BASIS Đào tạo ABAP Đào tạo Functional Đào tạo vận hành hệ...

Xem Thêm

13/05/2016 - 02:26 system