Default Bannner

BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) – Triển khai SAP ERP

4/09/2019 - 08:38

BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) – Triển khai SAP ERP

BSI được thành lập vào năm 1901, BSI là tổ chức tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên thế giới.

BSI là một trong những cơ quan chứng nhận độc lập lớn nhất thế giới

  • 86.000 khách hàng tại 193 quốc gia
  • 90 văn phòng tại 31 quốc gia
  • 2.700 tiêu chuẩn đã được ban hành năm ngoái
  • 4.500 nhân viên
  • 59.000 tiêu chuẩn hiện tại hoặc dự thảo có sẵn trên BSOL
STT Mã phân hệ Diễn giải
1.       Financials (FI): Kế toán tài chính bao gồm bộ giải pháp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
2.       Tích hợp e-Invoice Tích hợp hệ thống SAP và hệ thống hóa đơn điện tử

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,