Default Bannner

Giải pháp báo cáo thông minh BOBJ

13/05/2016 - 08:37

Giải pháp báo cáo thông minh BOBJ (Big Data & Analytics): 

  • Data Warehouse: Kho dữ liệu kết nối dữ liệu từ các hệ thống khác nhau (hệ thống từ các máy sản xuất – SCADA, hệ thống ERP, Mobility Sales, IoT,…. ) về kho dữ liệu tập trung nhằm chuẩn hóa và phân tích dữ liệu lớn
  • BPC (Business Planning & Consolidation): Lập kế hoạch và hợp nhất tài chính
  • BOBJ (Business Object): Tư vấn và xây dựng báo cáo quản trị thông minh

Tags: Báo cáo quản trị thông minh BOBJ, CITEK, Đào tạo SAP, ERP là gì, Giải pháp barcode, Giải pháp SAP ERP, Giải pháp SAP ngành Dược, Giải pháp SAP ngành Thép, Giải pháp SAP ngành Thủy Sản, Kinh nghiệm triển khai ERP, Phương pháp triển khai SAP, SAP Best Practices, SAP BOBJ, SAP BPC, SAP Business ByDesign, SAP C4C, SAP ERP, SAP HANA Cloud Platform, SAP S/4HANA, Tư vấn triển khai SAP ERP,