Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn Trạng thái
Mô tả công việc
  • Tư vấn và triển khai các giải pháp SAP ERP, SAP Business ByDesign, SAP S/4HANA, SAP C4C, SAP BPC, SAP BOBJ
  • Tham khảo thêm ngành nghề của công ty tại: http://citek.vn

Xem thêm

10 8/07/2017 Closed
Mô tả công việc
  • Phát triển các giải pháp tích hợp với hệ thống SAP
  • Phát triển các giải pháp phần mềm trên nền tảng SAP HANA, IoT, Cloud, Dotnet và tích hợp với các hệ thống SAP.
  • Tham khảo thêm ngành nghề của công ty tại: http://citek.vn

Xem thêm

5 31/07/2017 Closed
Mô tả công việc
  • Thu thập, tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng và cơ hội;
  • Giới thiệu và tư vấn giải pháp và sản phẩm CNTT của Công ty (mức Overview);
  • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng;
  • Tham khảo thêm ngành nghề của công ty tại: http://citek.vn

 

Xem thêm

1 31/07/2017 Closed
error: Content is protected !!