Hoạt đông đào tạo

Đào tạo SAP cho sinh viên Đại học Kinh Tế chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Đào tạo SAP cho sinh viên Đại học Kinh Tế chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Công ty Cổ Phần...

Xem Thêm

19/06/2017 - 09:19 system

Đào tạo SAP cho sinh viên Đại học KHTN chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Đào tạo SAP cho sinh viên Đại học KHTN chuyên ngành Công nghệ phần mềm  Công ty Cổ Phần...

Xem Thêm

19/06/2017 - 09:06 system

Đào tạo SAP ERP tại thủy sản Hải Nam

Đào tạo SAP ERP cho người dùng chính và thực hiện kiểm thử tại thủy sản Hải Nam CITEK là đối...

Xem Thêm

5/05/2017 - 16:13 system

error: Content is protected !!