Giải pháp SAP Cloud For Customer (SAP C4C)

GIẢI PHÁP SAP Cloud For Customer (SAP C4C) CITEK SAP Cloud for Customer là một Giải pháp được thiết kế...

Xem Thêm

12/05/2016 - 10:47 system

Phương pháp triển khai dự án SAP (ASAP ROADMAP)

Phương pháp triển khai dự án SAP (ASAP ROADMAP) CITEK Lộ trình triển khai dự án SAP gồm 5 giai đoạn...

Xem Thêm

12/05/2016 - 09:58 system

Quản trị dự án SAP ERP và kinh nghiệm triển khai ERP

Quản trị dự án SAP ERP và kinh nghiệm triển khai ERP CITEK ERP là phương thức quản trị mới giúp cho các...

Xem Thêm

4/05/2016 - 11:22 site_admin

Giải pháp SAP ERP cho ngành Dược

Giải pháp SAP ERP cho ngành Dược – SAP Best Practices for Pharmaceuticals CITEK Các công ty Dược phẩm...

Xem Thêm

4/05/2016 - 05:10 site_admin

error: Content is protected !!