Giải pháp SAP for Mill Products cho ngành Thép, Cáp Điện, Gỗ Nội Thất

GIẢI PHÁP SAP ERP (SAP FOR MILL PRODUCTS) TRIỂN KHAI CHO CÁC NHÀNH SẢN XUẤT PHỨC TẠP: NGÀNH THÉP, CÁP ĐIỆN,...

Xem Thêm

8/07/2016 - 17:34 system

Giải pháp SAP ERP chuyên ngành EC&O doanh nghiệp xây dựng – bất động sản

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH GIẢI PHÁP SAP ERP CHUYÊN NGÀNH EC&O VÀO DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN...

Xem Thêm

7/07/2016 - 04:19 system

Minh Phu Seafood Corp vận hành thành công hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP

Minh Phu Seafood Corp vận hành thành công hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP Nguồn: http://vasep.com.vn...

Xem Thêm

6/07/2016 - 10:51 system

Giải pháp tổng thể trong quản trị doanh nghiệp ngành Thủy Sản

Bộ giải pháp tổng thể SAP và CITEK trong quản trị doanh nghiệp ngành Thủy Sản CITEK Hầu hết các...

Xem Thêm

12/05/2016 - 11:00 system

Giải pháp SAP Cloud For Customer (SAP C4C)

GIẢI PHÁP SAP Cloud For Customer (SAP C4C) CITEK SAP Cloud for Customer là một Giải pháp được thiết kế...

Xem Thêm

12/05/2016 - 10:47 system

Phương pháp triển khai dự án SAP (ASAP ROADMAP)

Phương pháp triển khai dự án SAP (ASAP ROADMAP) CITEK Lộ trình triển khai dự án SAP gồm 5 giai đoạn...

Xem Thêm

12/05/2016 - 09:58 system

Quản trị dự án SAP ERP và kinh nghiệm triển khai ERP

Quản trị dự án SAP ERP và kinh nghiệm triển khai ERP CITEK ERP là phương thức quản trị mới giúp cho các...

Xem Thêm

4/05/2016 - 11:22 site_admin

Giải pháp SAP ERP cho ngành Dược

Giải pháp SAP ERP cho ngành Dược – SAP Best Practices for Pharmaceuticals CITEK Các công ty Dược phẩm...

Xem Thêm

4/05/2016 - 05:10 site_admin

12
error: Content is protected !!